Výsledky MOJ 2021

V sobotu 8.5.2021 budou připravené obě tratě (4km i 10km) Memoriálu otce Jožky. Za dodržení platných pravidel pro venkovní sportování vás zveme, abyste si memoriál v tento den kdykoliv mezi 9-19h ušli/uběhli. Asistenti vám na místě vydají startovní číslo a změří vám čas. Tak s chutí do toho, příroda na trati je už nádherně zelená.

Co se týče bohoslužeb v den memoriálu: v 8h bude slavena mše svatá v kostele Narození Panny Marie, obětovaná za otce Jožku u příležitosti 45. narozenin. V 16h. se pak  v kostele uskuteční bohoslužba chval a díků v podání Michala Žáčka a jeho hostů.